De Technische Universiteit Eindhoven kent voor het studiejaar 2019-2020 de volgende opleidingen met selectie:

De selectieprocedure voor deze opleidingen is inmiddels afgesloten: je kunt je dus niet meer aanmelden voor een van deze opleidingen in 2019-2020.

De komende tijd bekijkt de TU/e opnieuw welke opleidingen hun selectie behouden. Zodra er meer duidelijkheid is, informeren we je op deze webpagina en ook per e-mail als je een account in MyStart@TU/e hebt. We verwachten uiterlijk 1 oktober 2019 meer informatie te kunnen geven.

Waarom selectie voor bacheloropleidingen?

De Technische Universiteit Eindhoven staat bekend om haar kleinschalige, persoonlijke onderwijsaanpak. Om onze goede onderwijskwaliteit en korte lijntjes tussen docenten en studenten te kunnen behouden, moeten we ervoor zorgen dat de juiste studenten instromen in onze populaire bacheloropleidingen. Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, selecteren we studenten die qua profiel het beste passen bij ons idee van de Engineer of the Future. Dat zijn lang niet altijd de studenten met de hoogste cijfers. Daarbij is vorig jaar gebleken dat we iedereen die geïnteresseerd was in een selectieopleiding een plek hebben kunnen aanbieden. Laat je dus vooral niet ontmoedigen en neem deel aan de selectieprocedure!

Ons ideale studentenprofiel

Een hedendaags ingenieur moet zowel wetenschappelijk als persoonlijk en professioneel goed onderlegd zijn. Hij of zij moet in staat zijn technische oplossingen te ontwikkelen voor de complexe problemen waar we als maatschappij en wereldwijd tegenaan lopen: schone energieproductie, goede gezondheidszorg en het mogelijk maken van duurzame mobiliteit. Daarom moeten ingenieurs vaardigheden ontwikkelen in samenwerken, communiceren en creatief denken. Om met een ondernemende mindset voorbij de horizon te kijken.

Heb jij dit in je? Dan zien we je graag terug bij onze selectieprocedure!

Selectiedag video's

FAQ

 • a - Wat houdt selectie en plaatsing in?

  Dit wil zeggen dat een onderwijsinstelling (in dit geval de TU/e) een beperkte capaciteit (numerus fixus) heeft ingesteld. Er is dus een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Het aanmeldproces ziet er daarom anders uit dan bij reguliere opleidingen zonder selectie. Door middel van selectie en het toekennen van rangnummers, wordt bepaald wie een plaats aangeboden krijgt voor de opleiding. Belangrijk is dat je je uiterlijk 15 januari via Studielink aanmeldt voor een opleiding met selectie.

 • b - Voor wie geldt selectie en plaatsing?

  De regeling geldt voor iedereen die voor de eerste keer wil instromen in het eerste jaar van een van de eerder genoemde bacheloropleidingen.

  Dus ook voor:

  • Zittende studenten van andere TU/e-opleidingen die m.i.v. 1 september 2019 (of later) willen switchen naar een fixusopleiding;
  • Studenten van fixusopleiding die na studieonderbreking weer starten met het eerste jaar van die fixusopleiding.
  • Personen met niet-Nederlandse vooropleiding
 • c - Wat is het maximum aantal nieuwe studenten per opleiding?

  Dit zijn de (voorlopige) maximale aantallen:

  • Architecture, Urbanism & Build Sciences (Bouwkunde): 275
  • Biomedische Technologie/Medische Wetenschappen en Technologie: 275
  • Computer Science & Engineering: 275
  • Industrial Design: 180
  • Industrial Engineering (Technische Bedrijfskunde): 275
  • Mechanical Engineering (Werktuigbouwkunde): 330

  Vorig jaar is vrijwel iedereen uiteindelijk geplaatst voor de gewenste opleiding. Laat je dus niet afschrikken door de selectieprocedure om de door jou gewenste opleiding te doen!

  95% van het maximale aantal per opleiding wordt via selectie ingevuld. De overige...

 • d- Hoe ziet de procedure er uit?

  De volgende data zijn belangrijk:

  1 oktober 2018

  De inschrijving voor opleiding met selectie is geopend

  Let op: in verband met onderhoud van Studielink is aanmelding pas mogelijk na 10 oktober

  15 januari 2019

  Aanmelddeadline voor opleiding met selectie via Studielink

  Tussen 15 januari en 15 april 2019

  Deelname aan selectieproces. Kijk voor specifieke data bij de opleidingen.

  15 april 2019

  Bekendmaking rangnummers via Studielink

  Vanaf 15 april 2019

  Aanbieden plaatsen

  Binnen 2 weken (14 x 24 uur) na bericht Studielink

  Plaa...

 • e - Waarom heb ik een DigiD nodig en waar kan ik dat aanvragen?

  Nederlandse studenten hebben een DigiD nodig om zich aan te melden via Studielink (dit geldt ook voor opleidingen zonder selectie). Zorg er voor dat je dit op tijd (een maand van te voren) doet want dit kan enkele dagen duren. Je vraagt je DigiD aan via http://www.digid.nl/aanvragen.

 • f - Hoe en wanneer krijg ik informatie over de selectieprocedure?

  Na je aanmelding via Studielink ontvang je mail via het mailadres dat je bij Studielink hebt opgegeven. Houd die mailbox dus goed in de gaten, ook de map met ongewenste mail!

 • g - Voor hoeveel selectie opleidingen kan ik me aanmelden?

  Per studiejaar mag je je voor maximaal twee opleidingen met numerus fixus aanmelden. LET OP: Voor de opleidingen geneeskunde, mondzorgkunde, fysiotherapie en tandheelkunde kun je je maar bij één hogeschool of universiteit per studiejaar aanmelden.

  Bij de TU/e kan een kandidaat maximaal drie keer deelnemen aan de selectieprocedure van een opleiding.

 • h - Welke selectiecriteria zijn er?

  Het selectieproces kent voor alle opleidingen 2 criteria:

  a. schoolcijfers. Op de TU/e is dit het gemiddelde van de 5 vwo-cijfers die onderdeel zijn van het Centraal Schriftelijk Eindexamen 2019 (of een daarmee vergelijkbaar cijfer van het voorlaatste jaren van je middelbare schoolopleiding);

  b. een ander, door de TU/e samengesteld, criterium dat niet is gebaseerd op schoolcijfers.

  Door deze 2 soorten criteria te gebruiken is de kans groot dat de juiste student op de juiste plaats komt.

  De TU/e-opleidingen met selectie gebruiken allemaal het gemiddelde 5 vwo cijfer als één criterium. Dat is...

 • i - Kun je je voorbereiden op de selectie?

  Je kunt je in het algemeen voorbereiden door je te verdiepen in de opleiding: is dit een opleiding die bij je past? En door goed te kijken naar de procedure, data etc. per opleiding, zodat je daar niet door verrast wordt.

  Of je vooraf iets kunt of moet doen, verschilt per opleiding. Kijk bij de opleiding van je keuze voor opleiding specifieke informatie.

 • j - Hoe wordt mijn rangnummer bepaald?

  Je rangnummer wordt bepaald door beide criteria samen. Je schoolcijfers tellen voor circa de ene helft mee, het andere criterium voor de andere helft. De mate waarin schoolcijfers meetellen, varieert enigszins per opleiding.

  Preciezer: de rangorde is gebaseerd op een combinatie van:

  (a) het gemiddeld behaalde 5 Vwo-cijfer van de vakken uit je Centraal Eindexamen (GPA) (of het vergelijkbare cijfer voor internationale studenten en voor studenten die geen VWO vooropleiding hebben) en

  (b) het resultaat van één of meer toetsen/opdrachten per opleiding

  Alle resultaten worden omgezet naar...

 • Laad meer

Nog vragen?

Heb je vragen over selectie? Neem dan contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Contact