Carriereperspectief

De afgestudeerden van SBC programma hebben kennis en vaardigheden verworven op het gebied van Smart Buildings and Cities. Zij zijn in staat om een probleem te benaderen vanuit een multidisciplinair perspectief en om met een innovatieve, realistische oplossing te komen, ondersteund met een solide businessplan.

Zij zijn in staat om:

1. te zoeken naar mogelijkheden voor nieuwe producten, het coördineren van het ontwerpen en het ontwikkelen van deze producten 
2.verschillende disciplines te koppelen om zo te komen tot de vereiste technologische integratie
3. een succesvolle introductie van innovaties in de markt te stimuleren. Een afgestudeerde is in staat om een nieuw bedrijf te kunnen starten, aanvankelijk met de steun van het Innovation Lab van de TU/e, of volledig door hun eigen inspanningen.