Master Sustainable Energy Technology

ECTS punten
120
Opleidingstype
Masteropleiding
Studieduur
Twee jaar
Voertaal
Engels
Titel
Master of Science

De maatschappelijke vraag naar duurzame energievoorziening groeit en de opwekking en het gebruik van energie wordt steeds schoner en efficiënter. Een aspect van deze verandering is het toenemende gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals biomassa. De energiemarkt verandert ook als gevolg van internationalisering en liberalisering.

Deze masteropleiding leidt studenten op om te kunnen anticiperen op veranderingsprocessen in de energiemarkt. Afgestudeerden zullen bijdragen aan de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van duurzame energietechnologie en de kansen en beperkingen begrijpen die gepaard gaan met de toepassing ervan.

Master Sustainable Energy Technology

Dit programma geeft je brede kennis van energietechnologie. Onderzoeksgroepen van de faculteiten Werktuigbouwkunde, Technische Natuurkunde, Scheikundige Technologie, Electrical Engineering, Bouwkunde en Industrial Engineering & Innovation Sciences dragen met gespecialiseerde vakken bij aan het programma.

Specialisaties

De Master Sustainable Energy Technology combineert een aantal specialisaties. Het multidisciplinaire onderzoek is georganiseerd rond verschillende thema's, die ook de speerpunten zijn van het energiegerelateerde onderzoek aan de TU / e:

  • Elektrische energiesystemen
  • Toepassing in de gebouwde omgeving
  • Energie en samenleving
  • Bronnen, brandstoffen en opslag

De Master Sustainable Energy Technology maakt ook deel uit van het SELECT-masterprogramma, dat zich richt op het minimaliseren van de milieueffecten van duurzame energieoplossingen. Studenten die deze opleiding volgen aan een van beide universiteiten behalen een dubbele graad behalen in de relevante masteropleiding van elke universiteit.

Toelating en inschrijving

Welk opleidingstype wil je volgen?

In welk land heb je je diploma gehaald?

Welke opleiding wil je volgen?

Bekijk stappenplan

MyStart@TU/e

Wil je op de hoogte gehouden worden over studeren aan de TU/e en aankomende voorlichtingsactiviteiten? Maak een MyStart@TU/e account!

NVAO Accreditatie

Het onafhankelijke oordeel van de NVAO) versterkt hogeronderwijsinstellingen in hun kwaliteitscultuur. Op basis van de oordelen van de NVAO worden opleidingen in het hoger onderwijs erkend en krijgen studenten een waardig diploma. In Nederland beoordeelt de NVAO de interne kwaliteitszorg van universiteiten en hogescholen en de kwaliteit van hun opleidingen.