ECTS punten
120
Opleidingstype
Masteropleiding
Studieduur
Twee jaar
Voertaal
Engels
Titel
Master of Science

De maatschappelijke vraag naar duurzame energievoorziening groeit en de opwekking en het gebruik van energie wordt steeds schoner en efficiënter. Een aspect van deze verandering is het toenemende gebruik van hernieuwbare energiebronnen zoals biomassa. De energiemarkt verandert ook als gevolg van internationalisering en liberalisering.

Master Sustainable Energy Technology

Sustainable Energy Technology (SET) is een interdisciplinair programma waarin 6 faculteiten coöpereren. De zes faculteiten zijn: Mechanical Engineering, Electrical Engineering, Chemical Engineering and Chemistry, Applied Physics, Architecture, Building and Planning and Industrial Engineering & Innovation Sciences. Deze coöperatie belicht onze energietechnologie vanuit verschillende uitzichtpunten. Dit programma maakt deel uit van het strategisch onderzoeksgebied ‘Energy’. Het leidt academische ingenieurs op, die beschikken over wetenschappelijke kennis, en geeft inzicht in het ontwerp, het gedrag en de prestaties van energietechnologieën en de integratie van deze technologieën in rasters, gebouwen en de samenleving.

Specialisaties

De Master Sustainable Energy Technology combineert een aantal specialisaties. Het multidisciplinaire onderzoek is georganiseerd rond verschillende thema's, die ook de speerpunten zijn van het energiegerelateerde onderzoek aan de TU / e:

  • Elektrische energiesystemen
  • Toepassing in de gebouwde omgeving
  • Energie en samenleving
  • Bronnen, brandstoffen en opslag

Het SELECT-masterprogramma maakt deel uit van de Master Sustainable Energy Technology, dat zich richt op het minimaliseren van de milieueffecten van duurzame energieoplossingen. Studenten die deze opleiding volgen aan een van beide universiteiten behalen een dubbele graad behalen in de relevante masteropleiding van elke universiteit.

Toelating en inschrijving

Welk opleidingstype wil je volgen?

In welk land heb je je diploma gehaald?

Welke opleiding wil je volgen?

Bezoek ons

Wil je op de hoogte gehouden worden over studeren aan de TU/e en aankomende voorlichtingsactiviteiten? Maak een MyStart@TU/e account!

Contact

Het onafhankelijke oordeel van de NVAO versterkt hogeronderwijsinstellingen in hun kwaliteitscultuur. Op basis van de oordelen van de NVAO worden opleidingen in het hoger onderwijs erkend en krijgen studenten een waardig diploma. In Nederland beoordeelt de NVAO de interne kwaliteitszorg van universiteiten en hogescholen en de kwaliteit van hun opleidingen.