Studieopbouw

Persoonlijk studieprogramma
Voor de mastertrack Urban Systems & Real Estate stel je je eigen studieprogramma samen.De mastertrack duurt twee jaar, met in totaal 120 EC. In het eerste jaar volg je vijf verplichte kernvakken (25 EC) en een selectie van de aangeboden specialisatievakken en -projecten (30 EC). Het tweede jaar bestaat grotendeels uit het afstudeerproject (45 EC), maar in dat jaar volg je ook de meeste vrije keuzevakken en -projecten. Hieronder kan ook een stage vallen. De planning van je studie in deze mastertrack is voor een groot deel afhankelijk van je persoonlijke studieprogramma. Dit stel je naar eigen wens samen. In de Studiegids vind je de verdere benodigde informatie over de opbouw van je studie.  

Kernvakken
De kernvakken sluiten aan op de drie hierboven genoemde hoofdgebieden. Je volgt de kernvakken zoveel mogelijk in het eerste jaar. Deze vakken zijn:

  • Process Modeling and Information Management;
  • Managing Place and Property;
  • Urban Planning ll;
  • Built Environment and Smart Mobility;
  • Urban Research Methods.

Specialisatievakken
Je kunt je persoonlijke studieprogramma samenstellen door aan de kernvakken specialisatievakken en -projecten toe te voegen. Deze vakken en projecten kies je uit een bestaand aanbod, passend bij deze mastertrack. Je kunt ervoor kiezen om je met behulp van deze vakken en projecten te specialiseren in één van de hoofdgebieden; je bent ook vrij om juist een breder persoonlijk studieprogramma samen te stellen.

Vrije keuzevakken en stage
De vrije keuzevakken en -projecten selecteer je uit het complete aanbod van vakken die de TU/e, maar ook andere Nederlandse of buitenlandse universiteiten aanbieden.Het volgen van een stage is voor deze mastertrack niet verplicht, maar het kan wel een mooie aanvulling zijn op je studie. Wil je een stage volgen, dan kun je kiezen uit een korte (meeloop)stage of een langere wetenschappelijke stage. Voor beide stages moet je zelf op zoek gaan naar een geschikte stageplek. Ook moet je een stageplan schrijven: dit geeft je de mogelijkheid om je stage helemaal zelf vorm te geven.

Afstudeerproject
Het afstudeerproject, dat je studie complementeert, voer je gewoonlijk individueel uit. In het afstudeerproject doe je wetenschappelijk onderzoek naar een zelf gekozen, relevant onderwerp binnen Urban Systems & Real Estate. Je krijgt gedurende het project begeleiding van drie afstudeerbegeleiders. Minimaal twee van deze begeleiders zijn USRE-docenten. De derde begeleider kan een docent zijn die verbonden is aan een andere track of aan een andere masteropleiding. Het kan ook een onderzoeker zijn die bij een bedrijf werkt; medewerkers van een bedrijf kunnen ook als adviseur aan het begeleidingsteam worden toegevoegd. Samen met je eerste begeleider, een USRE-docent, ontwikkel je een afstudeerplan waarin je een onderzoeksvraag formuleert, een verkennend literatuuronderzoek uitvoert en een onderzoeksplan opstelt. Het plan wordt beoordeeld op relevantie voor wetenschap en praktijk, en op uitvoerbaarheid. Na goedkeuring van het plan begin je aan de uitvoering ervan. Op dat moment worden ook de andere begeleiders aan het begeleidingsteam toegevoegd. Vaak kiezen studenten ervoor om bij het afstuderen samen te werken met een bedrijf of overheidsorganisatie. Je afstudeerproject kan in dat geval binnen het bedrijf of de organisatie plaatsvinden. Aan het einde van je afstudeerproject maak je een scriptie en geef je een presentatie op een eindcolloquium. Voor de beoordeling wordt er gekeken naar:

  • het product (de wetenschappelijke kwaliteit van het onderzoek, de relevantie van de resultaten voor de praktijk);
  • de presentatie (schriftelijk en mondeling);
  • het proces tijdens het project (zelfstandigheid, tijdmanagement, etc.).

De TU/e biedt in deze mastertrack twee soorten van onderwijs aan: vakken met actieve bijdragen van studenten én projecten waarin studenten, onder begeleiding van gespecialiseerde docenten, praktijkproblemen oplossen.

Voor meer informatie over de vakken kun je de Studiegids raadplegen. We moedigen Nederlandse studenten aan om een deel van hun programma in een internationale setting te voltooien. Internationale werkervaring blijkt ook voor deze studie zeer waardevol. Bekijk onze Studiegids voor meer informatie over deze mastertrack.  

Pre-master
Heb je geen passende academische bacheloropleiding afgerond? Onder bepaalde voorwaarden kun je worden toegelaten tot het USRE pre-masterprogramma. Dit is een half jaar durend  programma van dertig studiepunten dat je voorbereidt op de mastertrack Urban Systems & Real Estate. Meer informatie hierover kun je vinden in de Studiegids.   

Research Design and Decision Support Systems - Built Environment