Amandus H. Lundqvist Scholarship Program

Wat houdt de ALSP scholarship in?

Genoemd ter ere van de voormalige TU/e President, kent de Amandus H. Lundqvist Scholarship Program (ALSP) studiebeurzen toe aan excellente studenten die zijn toegelaten tot een masterstudie van TU/e. De studiebeurs bestaat uit een vrijstelling van collegegeld (ter waarde van € 16.000) en een bijdrage aan verblijfskosten van € 5.000 voor elk jaar van de tweejarige masterstudie (een totaal van € 10.000 voor de tweejarige masterstudie). Het eerste jaar van de verblijfskosten wordt betaald uit de Holland Scholarship. 

Wie kan een aanvraag indienen

De studiebeurzen worden toegekend aan studenten die, in vergelijking met andere aanvragers, de hoogste cijfers hebben behaald in hun eerdere opleiding bij wereldwijd bekende universiteiten buiten Nederland. 

Een aanvraag voor een ALSP scholarship indienen

Je neemt automatisch deel aan de selectieprocedure voor ALSP als je een volledige aanvraag voor een masterstudie van TU/e indient vóór de deadline van 1 februari voor de studiebeurs, en vervolgens wordt toegelaten tot een masterstudie van TU/e. 
Je moet ook voldoen aan de Algemene Voorwaarden van de ALSP scholarship. 

Een aanvraag is volledig wanneer: 

 • De online aanvraag inclusief alle vereiste uploads is ingediend. 
 • Een email van het Internationale Bureau door je is ontvangen waarin wordt bevestigt dat je aanvraag is ontvangen en als voltooid wordt beschouwd. 

TIP! 
Wacht niet te lang met aanvragen. We raden je aan dat je je aanvraag vóór 1 januari indient zodat we contact met je kunnen opnemen als er problemen met de aanvraag zijn. Je hebt dan nog steeds tijd om deze op te lossen vóór de deadline van 1 februari.

Aanvraag

 • Dien een volledige aanvraag in voor de masterstudie van uw keuze bij TU/e.   
 • Alleen volledige aanvragen, inclusief de online aanvraag en alle aanvraag documenten, die vóór 1 februari aankomen komen in aanmerking om te worden meegenomen in de selectieprocedure voor de ALSP en Holland Scholarships(HS).   
 • Als je bent toegelaten tot een masterstudie van de TU/e en een cumulatief cijfergemiddelde (cumulative grade point average, CGPA) hebt van 80% of meer van een internationaal gerenommeerde universiteit, ga je mee in de selectieprocedure voor de ALSP en HS scholarships.  
 • Je kunt niet rechtstreeks een aanvraag indienen voor de ALSP of HS scholarships. Je moet eerst een aanvraag indienen voor een masterstudie bij de TU/e (zie hieronder).

De selectieprocedure

 • Je aanvraag voor een masterstudie bij de TU/e is ook uw aanvraag voor een ALSP en HS scholarship , tenzij je in je online aanvraag aangeeft dat je niet in aanmerking wenst te komen voor een studiebeurs.   
 • Elke TU/e afdeling nomineert excellente studenten voor het studiebeursselectiecomité van de TU/e.  
 • De aanvraag met de hoogste cijfers van de meest gereputeerde universiteiten worden door het studiebeursselectiecomité van de TU/e geselecteerd voor het invullen van een on-line vragenlijst gericht op persoonlijkheid en sociale vaardigheden. 
 • Studiebeurzen worden toegekend op basis van de kwaliteit van de eerdere opleiding en de academische prestatie van de student hierin. 
 • Dan wordt een eenmalige studiebeurs aangeboden aan succesvolle kandidaten. Het aanbod is niet bespreekbaar.

Algemene voorwaarden

In aanmerking komende studenten 

 • Hebben een volledig aanvraagpakket ingediend voor toelating tot een masteropleiding van TU/e vóór 1 februari voor het volgende academisch jaar  
 • Zijn zeer getalenteerde, uitstekende studenten die een cumulatief GPA van meer dan 80% van het schaalmaximum hebben behaald in hun bachelorstudie aan een internationaal gerenommeerde universiteit 
 • Niet in aanmerking komen voor ondersteuning volgens het Nederlands systeem van studietoelagens en leningen ("Studiefinanciering"). Informatie over geschiktheid voor deze steun staat op de website van DUO. Merk op dat studenten die een visum en verblijfsvergunning voor studie moeten aanvragen niet in aanmerking komen voor ondersteuning volgens het Nederlands systeem van studietoelagen en leningen  
 • Voldoen aan de Nederlandse visacriteria (waar van toepassing) 
 • Hebben geen volledige studiebeurs ontvangen van een andere studiebeursorganisatie. 

In aanmerking komende masteropleiding 's 

 • Studenten die zijn toegelaten tot EEN van de masteropleiding 's van TU/e nemen automatisch deel aan de selectieprocedure voor een ALSP studiebeurs.  
 • In aanmerking komende nationaliteiten: Alle nationaliteiten behalve de Nederlandse nationaliteit. 

Let op 

 • Succesvolle kandidaten worden geïnformeerd tussen 1 februari en eind mei. Alle kandidaten zullen eind mei zijn geïnformeerd over het resultaat.  
 • ALSP studiebeurzen worden toegekend voor een specifiek masteropleiding dat in een specifiek academisch jaar begint, en kan niet worden overgezet naar andere masteropleiding 's of een andere startdatum. Studenten kunnen één keer deelnemen aan de selectieprocedure. 
 • De voorwaarden voor de studiebeurs zijn van toepassing op de twee jaar van het masteropleiding .  
 • Voortzetting van de studiebeurs tijdens de twee jaar van het masteropleiding hangt af van de academische prestaties van de student. De academische resultaten van de student worden beoordeeld in het voorjaar volgend op de start van de opleiding.  
 • ALSP studiebeurzen zijn niet beschikbaar voor masterstudenten die al zijn ingeschreven bij TU/e.