ECTS punten
180 ECTS
Opleidingstype
Bacheloropleiding
Studieduur
3 jaar
Voertaal
Engels
Titel
Bachelor of Science

Data science is een nieuwe technische discipline en de drijvende kracht achter de toekomstige innovaties. Net zoals informatica is voortgekomen uit de wiskunde toen de computers op de markt kwamen, is data science ontstaan als nieuwe discipline als reactie op de grote hoeveelheid data die vandaag de dag gegenereerd wordt. De data scientist is de ingenieur van de toekomst en wetenschappelijk onderzoek en innovaties zullen gebaseerd zijn op data.

Continu, op ieder moment, altijd en overal worden gegevens verzameld. Het uiteindelijke doel is niet het verzamelen van nog meer data, maar om ze in waarde om te zetten. Data kunnen vragen beantwoorden die nooit eerder gesteld zijn. Visualisatie van data kan echt helpen om unieke patronen te ontdekken.

Een gezamenlijke opleiding

Data Science is een gezamenlijke bacheloropleiding van Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven. Dit betekent dat je je colleges zowel in Tilburg als in Eindhoven zult volgen. Je krijgt les van specialisten uit het werkveld: de Data Science Centers Eindhoven en Tilburg brengen big data experts bij elkaar met als doel kennis te delen.

Tijdens je studie leer je grote hoeveelheden data te analyseren om er waardevolle informatie uit te krijgen. Je gaat ook op zoek naar trends voor bedrijven, overheidsinstellingen of non-profitorganisaties. Naast de technische kant ben je voornamelijk bezig met maatschappelijke vraagstukken die Data Science oproept. Denk hierbij aan juridische, sociale, ethische en zakelijke kwesties. Binnen de vakken komen verschillende onderwerpen aan bod, zoals statistiek, programmeren, datamining, bedrijfsanalytica, wetgeving en ethiek rond data science.

Waarom Data Science?

Data Science is een nieuwe discipline, als reactie op de grote hoeveelheid data die vandaag de dag gegenereerd wordt. De Technische Universiteit Eindhoven en Tilburg University bieden een gezamenlijke bacheloropleiding Data Science. Waarom zou je juist voor deze opleiding kiezen?

Bezoek ons

Wil je op de hoogte blijven van belangrijke informatie over studeren op de TU/e en aankomende voorlichtingsactiviteiten? Maak dan een account aan in MyStart@TU/e!

Major Data Science

Je wordt een van de eerste afgestudeerden gespecialiseerd in data science door het volgen van onderwijs dat specifiek op dit onderwerp is gericht. De opleiding Data Science heeft een sterk internationale focus. Je volgt een kleinschalige, interdisciplinaire studie over een internationaal actueel thema.

Na afronding van je opleiding ontvang je de titel van Bachelor of Science (BSc).

 • 4,1

  Studenttevredenheid op een schaal van 1 tot 5

 • 118

  Aantal eerstejaars

 • 18-24

  Contacttijd eerstejaars

 • 70%

  Doorstroom naar het tweede jaar

Toelating en inschrijving

Welk opleidingstype wil je volgen?

In welk land heb je je diploma gehaald?

Welke opleiding wil je volgen?

Studievereniging Pattern

De studievereniging stelt zich ten doel de belangen van de Data Science studenten van de TU/e, Tilburg University en Jheronimus Academy of Data Science in Den Bosch te behartigen. Enerzijds probeert zij om de studenten hun vakgebied van een andere kant te laten bekijken. Zij bereikt dit door middel van onder andere excursies, lezingen en symposia en het organiseren van een studiereis. Anderzijds organiseert de vereniging ook sporttoernooien, feesten, een wekelijkse Borrel, weekendjes en andere vormen van vrijetijdsbesteding om de band tussen de leden onderling te stimuleren.

Contact

Het onafhankelijke oordeel van de NVAO versterkt hogeronderwijsinstellingen in hun kwaliteitscultuur. Op basis van de oordelen van de NVAO worden opleidingen in het hoger onderwijs erkend en krijgen studenten een waardig diploma. In Nederland beoordeelt de NVAO de interne kwaliteitszorg van universiteiten en hogescholen en de kwaliteit van hun opleidingen.