ECTS punten
180
Opleidingstype
Bacheloropleiding
Opleiding met selectie
Studieduur
3 jaar
Voertaal
Nederlands
Titel
Bachelor of Science

Het doorgronden van de biologische processen in de organen, weefsels, cellen en moleculen van het menselijk lichaam is de kern van de moderne geneeskunde. Het is cruciaal om te weten hoe je ziektes kunt behandelen, hoe je ze eerder kunt opsporen of zelfs kunt voorkomen.

Inzicht in het menselijke lichaam

De uitgebreide kennis van het vakgebied van de biomedische wetenschappen zorgt ervoor dat je processen in het lichaam begrijpt. Omdat technologie in deze medische wereld onmisbaar is, krijg je daarnaast een sterke basis in technische vakken als wiskunde en natuurkunde. Deze kennis geeft je handvatten om nieuwe behandelmethoden te ontwikkelen. Je weet hoe je technieken kunt inzetten en maakt hier gebruik van. Daarnaast ben je in staat vraagstukken op een ingenieurswijze op te lossen en dus complexe problemen om te zetten in een realistische benadering.

Bezoek ons

Wil je op de hoogte blijven van belangrijke informatie over studeren op de TU/e en aankomende voorlichtingsactiviteiten? Maak dan een account aan in MyStart@TU/e!

Major Medische Wetenschappen en Technologie

De major Medische Wetenschappen en Technologie is formeel onderdeel van de bacheloropleiding Biomedische Technologie. Na afronding van deze major ontvang je het bachelordiploma Biomedische Technologie.

 • met betrekking tot bachelor biomedische technologie

 • 4,2

  Studenttevredenheid op een schaal van 1 tot 5

 • 209

  Aantal eerstejaars

 • 18-24

  Contacttijd eerstejaars

 • 69%

  Doorstroom naar het tweede jaar

 • 55%

  Diploma binnen 4 jaar

 • 91%

  Doorstuderen

Toelating en inschrijving

Welk opleidingstype wil je volgen?

In welk land heb je je diploma gehaald?

Welke opleiding wil je volgen?

SvBMT Protagoras

De studievereniging stelt zich ten doel de belangen van de studenten aan de faculteit Biomedische Technologie te behartigen. Enerzijds probeert zij om de studenten hun vakgebied van een andere kant te laten bekijken. Zij bereikt dit door middel van onder andere excursies, lezingen en symposia en het organiseren van een studiereis. Anderzijds organiseert de vereniging ook sporttoernooien, feesten, een wekelijkse Borrel, weekendjes en andere vormen van vrijetijdsbesteding om de band tussen de leden onderling te stimuleren.

FAQ

Contact

Het onafhankelijke oordeel van de NVAO versterkt hogeronderwijsinstellingen in hun kwaliteitscultuur. Op basis van de oordelen van de NVAO worden opleidingen in het hoger onderwijs erkend en krijgen studenten een waardig diploma. In Nederland beoordeelt de NVAO de interne kwaliteitszorg van universiteiten en hogescholen en de kwaliteit van hun opleidingen.