Toelating en inschrijving

Tijd om in te schrijven. Hoe werkt het?

Om je aan te melden voor deze masteropleiding aan de TU/e moet je over het vereiste vooropleidingsniveau beschikken. 

Met een relevant BSc-diploma behaald aan de TU/e of een andere Nederlandse universiteit:
kom je in aanmerking voor toelating als je een BSc-diploma hebt in informatica of elektrotechniek. Ben je afgestudeerd aan een andere (maar relevante) BSc-opleiding, dan kun je op doorstroommatrix.nl nagaan of je in aanmerking komt voor toelating tot de master ES aan de TU/e.

Internationale studenten met een relevant BSc-diploma:
er wordt van je verwacht dat je vaardig bent in wiskunde, computerarchitectuur en programmeren. Ook wordt van je verwacht dat je een solide basis hebt in ten minste drie van de volgende zes vakken: Data Structure and Algorithms, Software Development, Signal Processing, Operating Systems, Digital Systems and Circuits, Systems and Control. 

In alle gevallen bepaalt de toelatingscommissie of je (academische) ervaring en motivatie voldoende zijn. 

Het volgen van een pre-master programma kan noodzakelijk zijn om toegelaten te worden tot de opleiding Embedded Systems. Pre-mastertrajecten helpen het gat te dichten tussen de toelatingseisen van de opleiding en een Nederlands bachelor- of HBO-diploma. Een pre-masterprogramma bestaat uit 30 ECTS. 

Klaar om je aan te melden? En benieuwd naar je mogelijkheden? Check hier of je toelaatbaar bent.