Studieopbouw

Door studenten een grondige kennis van zowel theorie als praktijk te bieden, stelt dit masterprogramma afgestudeerden in staat om de juiste balans te vinden tussen een formele wiskundige basis en aantrekkelijke, realistische toepassingen.

Programma opbouw

Keuzevakken geven je de mogelijkheid je kennis te verdiepen of te verbreden. In overleg met je begeleider kies je je specialisatie uit een lijst van meer dan 30 cursussen. Dit biedt ruime mogelijkheden voor specialisatie op veel verschillende gebieden.

Daarnaast kies je 15 ECTS aan keuzevakken uit het totale aanbod van masteropleidingen aan de TU/e. Je kunt ook vakken van de TU Delft of UTwente combineren in je programma. Binnen de keuzevakken mag je 5 ECTS accreditatiecursussen binnen het eerste kwartiel kiezen om eventuele lacunes in uw kennis op te vullen.

Stage

Aan het begin van het tweede jaar start je een stage (15 studiepunten). Je volgt je stage, bij voorkeur in het buitenland, bij een van de vele universitaire Systems & Control-groepen die wereldwijd zijn. De internationale contacten op de TU/e kunnen hier ook een hoogwaardige academische omgeving bieden.

Door internationale studenten wordt het project meestal uitgevoerd aan de TU/e. In overleg met de supervisor is het soms mogelijk om bij een ander onderzoeksinstituut of in de industrie te werken.

Afstudeerproject

Het grootste deel van het tweede jaar bestaat uit het afstudeerproject (45 studiepunten). Hoewel een theoretisch project een mogelijkheid is, worden studenten aangemoedigd om experimenteel werk te doen. Het is voor een regeltechnicus onontbeerlijk om een ​​onderzoeksproject te ervaren, omdat het hen in staat stelt het theoretische werk te valideren. In de eerste plaats zul je ervaring opdoen met het modelleren, analyseren en/of ontwerpen van een nieuw besturingssysteem of het verkennen van nieuwe onderzoeksvragen. Je leert de nadelen en valkuilen van het verkennen van onbekende territoria en begrijpt dat abstractie en vereenvoudiging de belangrijkste instrumenten voor succes zijn.

Afstudeerwerk bestaat uit je masterproject, een rapport, een samenvatting van het rapport en een presentatie. Je kunt ervoor kiezen om onderzoek uit te voeren binnen een van de Systems and Control-onderzoeksgroepen aan de TU/e of in een bedrijf of onderzoeksinstituut. De TUe/e heeft veel contacten met het Nederlandse bedrijfsleven en kennisinstellingen zoals ASML, Océ, Philips, Shell en TNO (Nederlandse organisatie voor toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek).

Jaar 1

Hoofdprogramma

25 EC

Specialisatievakken

20 EC

Keuzevakken

15 EC

Year 2

Stage

15 EC

Afstudeerproject

45 EC

Research groups Systems and Control