Garantiebetaling

De informatie op deze pagina geldt alleen voor studenten met een Non-EER nationaliteit.

EER studenten betalen geen waarborg.

Non-EER studenten die op basis van een niet-Nederlandse vooropleiding zijn toegelaten tot een bachelor- of (pre-)masteropleiding aan de TU/e betalen vooraf een waarborg om te bevestigen dat zij zich aan de TU/e zullen inschrijven.

Waarborg voor studenten zonder beurs

Studenten die hun eigen studiekosten financieren en de nationaliteit hebben van een niet-EER-land dienen voor het academiejaar 2024-2025 de volgende bedragen over te maken:
Bachelor studenten: € 14.000
Master studenten € 20.000
Pre-master studenten: € 1.500

Dit garantiebedrag wordt gebruikt voor de betaling van de visum- en/of verblijfsvergunningsaanvraag (€ 228,-) en het eerste jaar collegegeld. Volg deze betaalinstructies om de waarborg over te maken naar de bankrekening van TU/e.

Het resterende bedrag wordt bij aankomst in Eindhoven overgemaakt op je Nederlandse bankrekening. 

Wij beginnen met het regelen van je visum/verblijfsvergunning en/of huisvesting nadat wij de bevestigingsverklaring, de waarborg en eventuele benodigde documenten voor een visumaanvraag hebben ontvangen. 

NB Houd er rekening mee dat internationale studenten met de nationaliteit van een land buiten de EER niet verplicht zijn om de betalingsinstructie van het collegegeld zoals elders op deze website vermeld op te volgen.
Betaling van de waarborg is automatisch betaling van het eerste jaar collegegeld. 

Waarborg voor beursstudenten en double degree masterstudenten

Internationale studenten die een beurs ontvangen om hun studie aan de TU/e te bekostigen of zich bij de TU/e zullen aansluiten via één van de volgende programma's kunnen de gereduceerde waarborg van 500 euro overmaken: 

 • ALSP
 • Colfuturo*
 • Conacyt*
 • Erasmus Mundus Joint Master BDMA
 • Erasmus Mundus Joint Master Pixnet
 • InnoEnergy
 • LPDP - Indonesia Endowment Fund for Education*
 • Masterschool EIT-Digital
 • Masterschool EIT Urban Mobility
 • NFP
 • SELECT
 • SENSE
 • Senecyt* 

* Studenten met een beurs van deze organisaties, stuur voor je aankomst in Eindhoven een bewijs van je beurs naar International Office, zodat we de gereduceerde waarborg kunnen toepassen. Als het bewijs van de beurs niet voor 1 juni beschikbaar is, ben je verplicht de volledige waarborg te betalen, maar dit kan aan je worden terugbetaald zodra je beurs bevestigd is en je je inschrijft als student aan de TU/e. Studenten welke een beurs ontvangen van een andere dan bovengenoemde organisatie kunnen ook in aanmerking komen voor de gereduceerde waarborg. Stuur s.v.p. een officieel bewijs van je beurs naar io@tue.nl.

Houd er ook rekening mee dat het voor de TU/e niet mogelijk is om de waarborg te factureren aan de beursverstrekkende instelling. Regel dus zelf dat de waarborg wordt betaald. 

De waarborg zal worden gebruikt voor de betaling van de: 

 • Administratieve kosten van de visumaanvraag (indien van toepassing) (228 euro). Volg deze betaalinstructies om de waarborg over te maken naar de bankrekening van TU/e.

Het restant van de waarborg wordt aan het begin van het studiejaar overgemaakt op je nieuwe Nederlandse bankrekening. 

Extra informatie

 • De TU/e zal de aanvraag voor het visum en/of de verblijfsvergunning pas beginnen nadat het volledige bedrag van de waarborg is ontvangen. Wij starten de procedure niet als je alleen de leges voor het visum en/of de verblijfsvergunning overmaakt.  
 • Als je besluit niet aan de TU/e te beginnen nadat je de waarborg hebt overgemaakt, brengt de TU/e de leges voor het visum en/of de verblijfsvergunning (indien de aanvraag reeds is ingediend) in mindering. Het restant wordt aan je teruggestort. Ook de internationale transactiekosten zullen in mindering worden gebracht. 
 • Als je al een Nederlandse verblijfsvergunning voor studie of een ander doel dan studie hebt, volg dan de aanwijzingen op de bevestigingsverklaring. 
 • De waarborg is niet bedoeld voor de betaling van huisvesting of andere diensten. De waarborg omvat alleen de administratieve kosten van de visumaanvraag en het collegegeld voor het eerste jaar.