Garantiebetaling

Studenten die op basis van een niet-Nederlandse vooropleiding zijn toegelaten tot een bachelor- of masteropleiding aan de TU/e betalen vooraf een waarborg om te bevestigen dat zij zich aan de TU/e zullen inschrijven.

Waarborg voor EER-studenten

Studenten uit EER-landen die beginnen met een TU/e bachelor-, pre-master- of masteropleiding maken het bedrag van 250 euro voor het studiejaar 2019-2020 over op de bankrekening van de TU/e volgens deze betalingsinstructies. De waarborg is voor alle EER-studenten gelijk, ongeacht of zij een beurs ontvangen om hun studie te financieren of dat zij hun studie zelf betalen. 

Begin je je studie aan het begin van het studiejaar dan neem je deel aan de Bachelor Intro 2019 of de TU/e Master Kick-off 2019. Een deel van de waarborg (120 euro voor de Intro 2019 en 75 euro voor de TU/e Master Kick-off 2019) wordt als vergoeding gebruikt. Het restant wordt na inschrijving bij de TU/e teruggestort op je Nederlandse bankrekening. Je moet het collegegeld betalen door de betalingsinstructies onder Collegegeld te volgen.

Waarborg voor studenten van buiten de EER

Studenten die hun eigen studiekosten financieren en de nationaliteit hebben van een niet-EER-land dienen voor het academiejaar 2019-2020 de volgende bedragen over te maken:
Bachelor studenten: € 12.000
Master studenten € 17.000 

Deze waarborg wordt gebruikt voor de betaling van het visum- en/of de verblijfsvergunning (171 euro), het eerstejaars collegegeld en 120 euro voor deelname aan de Bachelor Intro 2019 of 75 euro voor deelname aan de TU/e Master Kick-off 2019. Deze borg moet overgemaakt worden naar het TU/e rekeningnummer, zie hoe betaal ik mijn waarborg.

Het resterende geld wordt bij aankomst in Eindhoven overgemaakt op je Nederlandse bankrekening. 

Wij beginnen met het regelen van je visum/verblijfsvergunning en/of huisvesting nadat wij de bevestigingsverklaring, de waarborg en eventuele benodigde documenten voor een visumaanvraag hebben ontvangen. 

NB Houd er rekening mee dat internationale studenten met de nationaliteit van een land buiten de EER niet verplicht zijn om de betalingsinstructie van het collegegeld zoals elders op deze website vermeld op te volgen.
Betaling van de waarborg is automatisch betaling van het collegegeld. 

Waarborg voor beursstudenten

Internationale studenten die een beurs ontvangen om hun studie aan de TU/e te bekostigen of zich bij de TU/e zullen aansluiten via één van de volgende programma's kunnen de gereduceerde waarborg van 500 euro (niet-EER-studenten) en 250 euro (EER-studenten) overmaken: 

•             ALSP
•             Colfuturo*
•             Conacyt*
•             EIT-digital
•             Erasmus Mundus Joint Master in BDMA
•             InnoEnergy
•             KIC
•             LPDP - Indonesia Endowment Fund for Education*
•             NFP
•             Pixnet
•             SELECT
•             SENSE
•             Senecyt* 

                 

* Studenten met een beurs van deze organisaties, stuur voor 1 juni een bewijs van je beurs naar International Office, zodat we de gereduceerde waarborg kunnen toepassen. Als het bewijs van de beurs niet voor 1 juni beschikbaar is, ben je verplicht de volledige waarborg te betalen, maar dit kan aan je worden terugbetaald zodra je beurs bevestigd is en je je inschrijft als student aan de TU/e. 

Houd er ook rekening mee dat het voor de TU/e niet mogelijk is om de waarborg te factureren aan de beursverstrekkende instelling. Regel dus zelf dat de waarborg wordt betaald. 

De waarborg zal worden gebruikt voor de betaling van: 

•             De administratieve kosten van de visumaanvraag (indien van toepassing) (171 euro)
•             Bachelor Intro 2019 (120 euro) of TU/e Master Kick-off 2019 (75 euro)
•             Het cursusboek voor de zomercursus 'Nederlands voor beginners I' (als je je inschrijft) 

Het restant van de waarborg wordt aan het begin van het studiejaar overgemaakt op je nieuwe Nederlandse bankrekening. 
Hoe de waarborg te betalen.

Extra informatie

  • De TU/e zal de aanvraag voor het visum en/of de verblijfsvergunning pas beginnen nadat het volledige bedrag van de waarborg is ontvangen. Wij starten de procedure niet als je alleen de leges voor het visum en/of de verblijfsvergunning overmaakt.  
  • Als je besluit niet aan de TU/e te beginnen nadat je de waarborg hebt overgemaakt, brengt de TU/e de leges voor het visum en/of de verblijfsvergunning (indien de aanvraag reeds is ingediend) en de vergoeding voor de Intro in mindering. Het restant wordt aan je teruggestort. Ook de internationale transactiekosten zullen in mindering worden gebracht. 
  • Als je al een Nederlandse verblijfsvergunning voor studie of een ander doel dan studie hebt, volg dan de aanwijzingen op de bevestigingsverklaring. 
  • De waarborg is niet bedoeld voor de betaling van huisvesting of andere diensten:  
    • De waarborg voor studenten van buiten de EER omvat lesgeld voor het eerste jaar, visum- en/of verblijfsvergunning en de vergoeding voor de Intro. 
    • De waarborg voor EER-studenten dekt de vergoeding voor de Intro.