Joint Bachelor's program Data Science

Wat is Data Science

Data Science is een nieuwe technische discipline en de drijvende kracht achter de toekomstige innovaties. Net zoals informatica is voortgekomen uit de wiskunde toen de computers op de markt kwamen, zo is data science ontstaan als nieuwe discipline in antwoord op de grote hoeveelheid data die vandaag de dag gegenereerd wordt. De data scientist is de ingenieur van de toekomst en wetenschappelijk onderzoek en innovaties zullen gebaseerd zijn op data.

Data wordt continu verzameld, op ieder moment, altijd en overal. Het uiteindelijke doel is niet het verzamelen van meer data maar om het in waarde om te zetten. Data kan vragen beantwoorden die nooit eerder gesteld zijn. Visualisatie van data kan echt helpen om patronen te ontdekken die nooit eerder ontdekt zijn.

In dit Engelstalige programma focus je je op de interactie tussen mens en techniek, programmeren, trendanalyse, recht en big data.
Je leert grote hoeveelheden data te analyseren en daaruit trends te signaleren voor bedrijven, overheidsinstellingen en non profit organisaties.

Naast de technische kant ben je voornamelijk bezig met maatschappelijke vraagstukken die Data Science oproept. Denk hierbij aan juridische, sociale, ethische en zakelijke kwesties.

Kenmerkende vakken zijn: Data Statistics, Programming, Data Mining, Data Science Ethics, Business Analytics, Law and Data Science. Zie hier voor een aantal vakbeschrijvingen.

Data Science is een gezamenlijke bacheloropleiding van Tilburg University en Technische Universiteit Eindhoven.

Dit collegejaar zijn de gezamenlijke meeloopdagen op 23 november 2018 en 15 maart 2019. Binnenkort kun je je hier voor inschrijven.

Op 8 November 2017 was er een live Webinar met data science studenten die ook live vragen hebben beantwoord. Bekijk hier het Webinar.

Waarom Data Science studeren in Eindhoven en Tilburg?

Je wordt een van de éérste afgestudeerden gespecialiseerd in data science door het volgen van onderwijs dat specifiek op dit onderwerp is gericht. Het Data Science-programma heeft een sterk internationale focus: je volgt een kleinschalige, interdisciplinaire studie op een internationaal hot topic.

De Joint Bachelor Data Science is een gezamenlijke bacheloropleiding van Tilburg University en de Technische Universiteit Eindhoven. Dit betekent dat je je colleges zowel in Tilburg als in Eindhoven zult volgen.

Je krijgt les van specialisten uit het werkveld: de Data Science Centers Eindhoven en Tilburg brengen big data experts bij elkaar met als doel kennis te delen en te ontwikkelen om data science toe te passen in verschillende domeinen.    

Heb je nog vragen? Kom dan naar de Open Dagen in Eindhoven of Tilburg of mail ons

Aansluitende Masters

Na je bacheloropleiding Data Science kun je direct doorstromen naar de volgende masteropleidingen die vallen binnen de samenwerking van TU/e en Tilburg University, genaamd de Jheronimus Academy of Data Science (JADS):

 Of je kunt een van de andere master opleidingen volgen bij de Technische Universiteit Eindhoven of Tilburg University.

Accreditatie

Dit programma is geaccrediteerd door het NVAO en de registratie in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO) is gedaan.