TU/e Graduate School

Het onderwijs na de bachelor is binnen de TU/e vormgegeven in de TU/e Graduate School. De Graduate School bestaat uit 15 graduate programs, die allemaal gericht zijn op één specifiek onderzoeksdomein. Een graduate program bevat één of meerdere masteropleidingen, met daarna mogelijkheden om binnen datzelfde domein een technologische ontwerpersopleiding of promotietraject te doen.

Masteropleidingen
De TU/e biedt 23 masteropleidingen en 11 speciale masterprogramma’s. De speciale programma’s zijn (nog) niet als zelfstandige opleiding erkend. Deze speciale masterprogramma’s spelen in op hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen en bevinden zich daarom nog in een aanloopfase.

Ontwerpersopleidingen
Na afronding van je masteropleiding kun je aan een loopbaan als technologisch ontwerper in de industrie of het bedrijfsleven beginnen bij de 4TU.School for Technological Design, Stan Ackermans Institute. Het instituut biedt elf verschillende PDEng/ontwerpersopleidingen, waarin je als trainee in twee jaar wordt opgeleid tot technologisch ontwerper.  

Promoveren
Je kunt er ook voor kiezen om na je master te gaan promoveren. Je houdt je bezig met boeiende onderwerpen waarbij je onder begeleiding van onder andere een professor je verdiept in een onderwerp en de bevindingen vastlegt in een proefschrift.