Brandweer en bedrijfshulpverlening

Bij calamiteiten is een integrale aanpak noodzakelijk. Het in huis hebben van een beveiliging en brandweer houdt het aantal bedrijfshulpverleners (BHV'ers) op de TU/e beperkt.

Eigen BHV-organisatie
Dit neemt niet weg dat iedere beheerseenheid zorg moet dragen voor een aanvullende eigen BHV-organisatie. Hiervoor hebben de meeste gebouwen een coördinator BHV aangesteld. Deze coördinator zorgt er onder andere voor, dat er binnen zijn of haar gebouw voldoende BHV'ers worden opgeleid en getraind. Beheerseenheden zijn zelf verantwoordelijk voor de uitvoering van het Arbobesluit Bedrijfshulpverlening. De afdeling Safety & Security coördineert en ondersteunt hen hierin.

Contact
Binnen de afdeling Safety & Security kunt u over de decentrale BHV contact opnemen met de TU/e Brandweer:
Telefoon: (040) - 247 3340
E-mail: brandweer@tue.nl

Als elke seconde telt.....

Wanneer in een gebouw een ongeval of een calamiteit plaatsvindt, kan het van levensbelang zijn dit zo snel mogelijk te melden op hét TU/e-alarmnummer (040-247)2222 van de TU/e Security.

Bij een melding van een calamiteit kan in enkele seconden de Bedrijfshulpverlenings-organisatie (BHV) worden gealarmeerd. Afhankelijk van de melding worden de BHV'ers, beveiliging, de brandweer of andere hulporganisaties opgeroepen. Zij ondersteunen u en bestrijden de calamiteit.