Industrial Engineering / Technische bedrijfskunde

Studieopbouw

Tijdens deze bacheloropleiding doe je natuurlijk veel vakspecifieke kennis op. We bieden echter ook volop mogelijkheden om die kennis toe te passen en om professionele vaardigheden te ontwikkelen. Je kunt bijvoorbeeld meetings, presentaties en samenwerkingen bijwonen en eraan meedoen. Op het studieprogramma staan ​​hoorcolleges waarin de theorie wordt uitgelegd en je oefent met die theorie tijdens de begeleide zelfstudie. Deze kennis pas je vervolgens toe in de Challenge-Based Learning (CBL) projecten.

Door keuzevakken te kiezen kun je je driejarige opleiding naar jouw wensen vormgeven. Verbreed je kennis door vakken of projecten te volgen uit andere bacheloropleidingen aan de TU/e, of verdiep je kennis binnen het vakgebied door vakken en projecten te kiezen uit de opleiding Industrial Engineering. Het derde jaar vormt het sluitstuk van de bacheloropleiding. Het bereidt je voor op een plek in de arbeidsmarkt en is tegelijk een voorbereiding op een passende masteropleiding.

Een bacheloropleiding aan de TU/e duurt ​​drie jaar. Het studieprogramma bevat verschillende leeractiviteiten:

 • Kernvakken – je volgt vakken over Industrial Engineering / Technische Bedrijfskunde of die te maken hebben met het expertisegebied van Industrial Engineering.
 • Een Impact van Technologie leerlijn (ITEC) – je leert welk effect technologie kan hebben op de samenleving.
 • Keuzevakken – je richt jouw studieprogramma in naar je persoonlijke voorkeuren door te kiezen voor verdiepende of verbredende vakken.
 • Op uitdagingen gebaseerd onderwijs (Challenge-Based Learning) – je past jouw kennis toe in echte projecten.
 • Externe leeractiviteiten – je doet stages, je volgt cursussen bij andere Nederlandse of alliantie-universiteiten en/of je neemt deel aan projecten bij de TU/e ​​Innovation Space.

Eerste Jaar

In het eerste jaar maak je kennis met de vakgebieden die Industrial Engineering / Technische Bedrijfskunde vormgeven. Je ontwikkelt veel vaardigheden: je volgt technische vakken (wiskunde, statistiek, data engineering) gecombineerd met kernvakken die de basis vormen van het Industrial Engineering-programma, en een ITEC-vak over ethiek. De kernvakken gaan over de belangrijkste gebieden van het vakgebied Industrial Engineering / Technische Bedrijfskunde:

 • Arbeids- en organisatiepsychologie 
 • Operationeel beheer
 • Productinnovatie
 • Informatiesystemen

Tweede Jaar

In het tweede jaar verdiep je je kennis van de vier kerngebieden van Industrial Engineering die we hierboven noemden. Verder leer je je kennis toepassen en ontwikkel je professionele vaardigheden in twee engineering courses en een multidisciplinair Challenge-Based Learning project. In het tweede jaar volg je ook drie keuzevakken, waarmee je een begin maakt met de individuele invulling van jouw studieprogramma.

Derde jaar

In het derde jaar versterk je jouw visie en identiteit en laat je jouw competenties zien in het Bachelor Eindproject.

De helft van het derde jaar besteed je aan keuzevakken. In de andere helft volg je de laatste kernvakken en de ITEC-vakken. Daarnaast doe je je Bachelor Eindproject. In dit individuele project formuleer je en beantwoord je een heldere onderzoeksvraag, waarmee je laat zien dat je in staat bent om een ​​voor Industrial Engineer relevante business case te analyseren en te onderzoeken. Je verzamelt en analyseert data, definieert mogelijke oorzaken en verklaringen voor het probleem en doet aanbevelingen voor verbetering. Je doet je onderzoek bij of in samenwerking met een bedrijf of externe organisatie. Je presenteert de resultaten in een presentatie en een rapport.

Wil je meer weten over het curriculum van de bacheloropleiding Industrial Engineering / Technische Bedrijfskunde of het Bachelor Eindproject? Bekijk de studiegids. Let op: de studiegids is een belangrijke informatiebron voor TU/e-studenten waarin gedetailleerde en praktische informatie staat die belangrijk is tijdens de opleiding.

Onderwijsvormen

Het studieprogramma bevat een breed scala aan onderwerpen die in verschillende onderwijsvormen aan bod komen.

 • Hoorcolleges: een docent legt de theorie van een onderwerp uit.
 • Tutorials: je werkt onder begeleiding van een docent of tutor aan opdrachten; dit is meestal voor de wiskundevakken.
 • Groepsprojecten: je werkt in groepjes samen met medestudenten aan opdrachten die typerend zijn voor Industrial Engineering / Technische Bedrijfskunde.
 • Challenge-Based Learning: je past de theorie toe in real-life projecten.
 • Bedrijfsgericht: TU/e ligt in de brainportregio. We maken daarom veel gebruik van de daar beschikbare kennis. Zo kun je regelmatig genieten van lunch lectures, gastcolleges, opdrachten met real-life casussen en veel voorbeelden uit het bedrijfsleven.

Vanaf het eerste jaar worden colleges afgewisseld met werkcolleges, groepswerk en opdrachten. Dit betekent dat je naast het bestuderen van de theoretische basisvakken ook direct samen met je medestudenten aan projecten werkt. De ene dag onderzoek je misschien inkoop, de volgende dag bestudeer je het proces vanuit het perspectief van marketing of logistiek.

Coaching

In het eerste jaar krijg je ondersteuning van een studentmentor, zodat je een vlotte start kunt maken. Ervaren TU/e-coaches geven je persoonlijk advies over je studie. Dat begint al op het moment dat je je inschrijft: dan kijken jij en je coach naar het programma dat het beste bij jou past en hoe je dit het beste kunt aanvullen met keuzevakken. Zo creëer je je eigen opleiding, eentje die past bij jóuw interesses en ambities!

Contact