ECTS punten
120
Opleidingstype
Masteropleiding
Studieduur
2 jaar
Voertaal
Engels
Titel
Master of Science (MSc)

Robots for Humans, één van de vier tracks van de master Human-Technology Interaction (HTI), werpt licht op hoe onze relaties met robots moeten worden begrepen en ontworpen. De track biedt een kritisch perspectief op de rol en de impact van sociale robots in de samenleving. Op basis van inzichten uit de sociale psychologie, sociale robotica, mensgerichte AI en technologie-ethiek bestuderen en beoordelen studenten de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van sociale robotica en hun rol in bijvoorbeeld de gezondheidszorg, industrie, onderwijs, klantenservice en politie. Daarnaast  ontwikkelen studenten  technische vaardigheden en onderzoeksmethoden om de interactie tussen mens en robot te onderzoeken. Dit onderzoek richt zich  met name  op het waarnemen en begrijpen van menselijk gedrag zoals het respecteren van de persoonlijke ruimte van de mens, het ontwerpen van geschikt sociaal gedrag van robots, en kritisch onderzoeken of het huidige ontwerp van robots  schadelijk kan zijn voor sociale rechtvaardigheid.

Wat je leert binnen de track Robots for Humans

Als masterstudent Human-Technology Interaction doe je de kennis en vaardigheden op om de haalbaarheid van nieuwe technologische ontwikkelingen te beoordelen in het licht van menselijke waarden, doelen, beperkingen en mogelijkheden. De track Robots for Humans onderzoekt op kritische wijze de rol van sociale robotica in de samenleving, waarbij de nadruk ligt op sociale, wetenschappelijke en ethische benaderingen voor het ontwerpen en evalueren van mens-robotrelaties en -interacties. Met behulp van geavanceerde kennis uit de sociale psychologie, human-computer interaction (HCI), sociale robotica, user experience (UX) design en robotethiek verdiepen studenten zich in het ontwerp en de inzet van robots met een focus op het welzijn en de bloei van de mens. Afgestudeerden kunnen robotgedrag ontwerpen dat hen in staat stelt om op een ethische en sociaal verantwoorde manier met mensen te interageren in diverse contexten.

De belangrijkste onderdelen van deze track zijn:

  • Mensgerichte robotica. Het ontwerpen van robotgedragingen met een sterke nadruk op menselijke behoeften, veiligheid en ethische overwegingen, waarbij ervoor wordt gezorgd dat ze menselijke capaciteiten vergroten in plaats van vervangen.
  • Human-robot interaction. Het bestuderen van de interactie tussen mensen en robots, met aandacht voor zowel de technologische als de psychologische en ethische aspecten van deze interacties.
  • Maatschappelijke en ethische implicaties. Verkenning van de bredere impact van robotica op de maatschappij, inclusief ethische vragen rond privacy, autonomie, vooroordelen en het potentieel voor het vervangen van banen.

Als onderdeel van de mastertrack krijg je ook de kans om met industriële partners zoals Vanderlande, TNO Automotive en Smartrobots.solutions samen te werken aan levensechte robotica-uitdagingen.

Voor wie is de track Robots for Humans?

Kunnen we robots ontwerpen om te zorgen voor onze vergrijzende bevolking? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat een robot altijd het belang van een mens dient? Reageren mensen op robots alsof ze op een mens reageren? Hoe zou de toenemende aanwezigheid van robots in de samenleving onze menselijke relaties kunnen beïnvloeden? Mogen kinderen een sociale robot pesten? En moet een seksrobot ‘nee’ kunnen zeggen? Als deze vragen je inspireren, dan is Robots for Humans iets voor jou.

Hoe ga je leren?

De TU/e is gevestigd in Brainport – Europa’s meest innovatieve technologieregio. Hierdoor biedt deze track veel mogelijkheden voor interactie met toonaangevende bedrijven, door middel van bedrijfsbezoeken, organisatorische uitdagingen, onderzoeksprojecten en gastcolleges. Om ervoor te zorgen dat studenten zich tijdens hun masteropleiding gesteund voelen en weloverwogen beslissingen nemen, maakt Human-Technology Interaction ook gebruik van een mentorsysteem. Een ervaren docent en onderzoeker begeleidt je bij het maken van keuzes voor keuzevakken, studeren in het buitenland en het afstudeerproject. Deze regio, het programma en het mentorsysteem stellen studenten in staat om hun opleiding af te stemmen op hun vaardigheden en interesses met het oog op hun toekomst op de lange termijn.

Speel video
Teis Arets

Chat met onze studenten

Gerelateerde masteropleiding en -tracks

Toelating en inschrijving

Welk opleidingstype wil je volgen?

In welk land heb je je diploma gehaald?

Welke opleiding wil je volgen?

Contact

Deze opleiding is NVAO gekeurd. In Nederland beoordeelt de NVAO de interne kwaliteitszorg van universiteiten en hogescholen en de kwaliteit van hun opleidingen. Zie hier.