ECTS punten
120
Opleidingstype
Masteropleiding
Studieduur
2 jaar
Voertaal
Engels
Titel
Master of Science (MSc)

Hoe kunnen we onze interacties met AI begrijpen en optimaal ontwerpen? De track Human-Centered AI van de master Human-Technology Interaction werpt hier licht op met behulp van inzichten uit de cognitieve psychologie, user experience (UX) design, mens-AI-interactie en de filosofie en psychologie van kunstmatige intelligentie. Door het combineren van een mensgericht perspectief met specifieke technische kennis, zoals machine learning en explainable AI, leer je  hoe mensen omgaan met algoritmen en AI. Je leert toepassingen te ontwerpen in een context van huidige en opkomende AI-toepassingen, waaronder aanbevelingssystemen, sociale robotica en creatieve AI.

Wat je leert binnen de track Human-Centered AI

Als masterstudent Human-Technology Interaction doe je de kennis en vaardigheden op om nieuwe AI-ontwikkelingen te beoordelen in het licht van menselijke waarden, doelen, beperkingen en mogelijkheden. In de track Human-Centered AI  integreer je deze inzichten  met  technische kennis over AI-methoden. Op deze manier word je een competente ingenieur van mens-AI interactie die menselijke waarden als de kern van haar of zijn werk beschouwt. Meer specifiek ontwikkel je jezelf in de volgende gebieden:

  • Geavanceerde onderwerpen in de cognitieve psychologie, voor de beoordeling van menselijke capaciteiten en beperkingen als ze interacteren en besluiten nemen met AI-modellen en -algoritmes.
  • De basisbeginselen van data science en machine learning, waardoor je de sterke punten en beperkingen van AI-methoden kunt begrijpen en kunt samenwerken met experts op het gebied van machine learning.
  • Geavanceerde technieken (zoals interactive machine learning en explainable AI) met betrekking tot kritieke kwesties in interacties tussen mens en AI, zoals transparantie, eerlijkheid en vertrouwen.
  • Geavanceerde UX-designprincipes en -technieken en de toepassing hiervan bij het ontwerpen en evalueren van de user experience met AI-gestuurde producten.
  • De filosofie en ethiek van AI om je te helpen de sociale en maatschappelijke gevolgen van AI-toepassingen te beoordelen en de ontwikkeling ervan te waarborgen.

Voor wie is de track Human-Centered AI?

Hoe kunnen we zorgen dat algoritmen voor machine learning  onbevooroordeeld kandidaten voor een baan  selecteren? Hoe werken de algoritmen achter Spotify? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen vertrouwen hebben in sterk geautomatiseerde systemen, zoals autonome auto’s of robots? Zullen generatieve modellen zoals ChatGPT de manier waarop creatieve werkers hun werk doen, veranderen? En hoe kunnen we de ontwikkeling van AI op al deze gebieden op zo’n manier waarborgen, dat het menselijke waarden versterkt in plaats van ondermijnt? Als deze vragen je inspireren, dan is de track Human-Centered AI iets voor jou.

Hoe ga je leren?

De TU/e is gevestigd in Brainport – Europa’s meest innovatieve technologieregio. Hierdoor biedt deze track veel mogelijkheden voor interactie met toonaangevende bedrijven, door middel van bedrijfsbezoeken, organisatorische uitdagingen, onderzoeksprojecten en gastcolleges. Om ervoor te zorgen dat studenten zich tijdens hun masteropleiding gesteund voelen en weloverwogen beslissingen nemen, maakt Human-Technology Interaction ook gebruik van een mentorsysteem. Een ervaren docent en onderzoeker begeleidt je bij het maken van keuzes voor keuzevakken, studeren in het buitenland en het afstudeerproject. Deze regio, het programma en het mentorsysteem stellen studenten in staat om hun opleiding af te stemmen op hun vaardigheden en interesses met het oog op hun toekomst op de lange termijn.

Speel video
Ahmed Gamal

Chat met onze studenten

Gerelateerde masteropleiding en -tracks

Toelating en inschrijving

Welk opleidingstype wil je volgen?

In welk land heb je je diploma gehaald?

Welke opleiding wil je volgen?

Contact

Deze opleiding is NVAO gekeurd. In Nederland beoordeelt de NVAO de interne kwaliteitszorg van universiteiten en hogescholen en de kwaliteit van hun opleidingen. Zie hier.