ECTS punten
120
Opleidingstype
Masteropleiding
Studieduur
2 jaar
Voertaal
Engels
Titel
Master of Science (MSc)

Hoewel onze evolutie tot mens vooral buiten in de natuur plaatsvond, brengen de meeste mensen in de westerse wereld meer dan 90% van hun tijd binnenshuis door. Deze ruimtes worden bovendien steeds complexer en voorzien van digitale lagen van media, sensortechnologie en slimme geautomatiseerde systemen. Maar bieden deze intelligente gebouwen nu een optimale balans tussen duurzaamheid, welzijn, gezondheid en prestaties? Of frustreren ze gebruikers juist door het wegnemen van autonomie en controle? Misschien maken ze ons zelfs in toenemende mate tot kwetsbare, inflexibele en veeleisende binnenzitters? Zijn de ruimtes die we ontwerpen eigenlijk wel optimaal voor het menselijk functioneren? Dit zijn de thema’s die de kern vormen van de track Environmental Psychology track van de master Human-Technology Interaction.

Wat je leert als onderdeel van de track Environmental Psychology

Wij vormen onze omgeving en onze omgeving vormt ons: of we nu werken, studeren, ontspannen of herstellen van ziekte, de resultaten van onze activiteiten worden altijd gevormd door de sociale en fysieke omgeving waarin ze plaatsvinden.

In de track Environmental Psychology – omgevingspsychologie – onderzoeken we de onderlinge relatie tussen mensen en hun fysieke en sociale omgeving. Hierbij gaan we diep in op:

  • hoe we de ruimtes waarin we leven, waarnemen, interpreteren en begrijpen.
  • waarom we ons aangetrokken voelen tot bepaalde ruimtes en andere ruimtes minder aantrekkelijk vinden.
  • hoe deze ruimtes onze gedachten vormen, onze stemming beïnvloeden en ons circadiane (biologische) ritme veranderen.
  • hoe dit uiteindelijk onze gezondheid, sociale interacties en cognitieve prestaties beïnvloedt.

Daarnaast leren studenten gebruik te maken van media, tracking- en sensortechnologie, virtual reality (VR) modellering, simulatiesoftware, statistische modellering en machine-learning-technieken. Hiermee leren ze de invloed van natuurlijke, gebouwde en sociale omgevingen op mensen te onderzoeken en hoe ze omgevingen zó kunnen ontwerpen dat de mensen erin zich echt kunnen ontplooien.  

Voor wie is de track Environmental Psychology?

Wat als zonlicht, natuurlijke uitzichten en milde variaties in de omstandigheden van het binnenmilieu de ware componenten zijn van een gezonde geest en een gezond lichaam? Wat als we ons gelukkiger en comfortabeler voelen in ruimtes waarin we zelf het licht, de zonwering en ramen kunnen bedienen? Wat is de optimale schaal van gebouwen en buurten voor sociale cohesie? En wat kunnen we leren van menselijk gedrag in fysieke ruimtes als het gaat om het ontwerpen van virtuele ruimtes? Als deze vragen je inspireren, past Environmental Psychology bij jou.

Hoe ga je leren

De TU/e is gevestigd in Brainport – Europa’s meest innovatieve technologieregio. Hierdoor biedt deze track veel mogelijkheden voor interactie met toonaangevende bedrijven, door middel van bedrijfsbezoeken, organisatorische uitdagingen, onderzoeksprojecten en gastcolleges.

Om ervoor te zorgen dat studenten zich tijdens hun masteropleiding gesteund voelen en weloverwogen beslissingen nemen, maakt Human-Technology Interaction ook gebruik van een mentorsysteem. Een ervaren docent en onderzoeker begeleidt je bij het maken van keuzes voor keuzevakken, studeren in het buitenland en het afstudeerproject. Deze regio, het programma en het mentorsysteem stellen studenten in staat om hun opleiding af te stemmen op hun vaardigheden en interesses met het oog op hun toekomst op de lange termijn.

Speel video
Iza Linders

Chat met onze studenten

Gerelateerde masteropleiding en -tracks

Toelating en inschrijving

Welk opleidingstype wil je volgen?

In welk land heb je je diploma gehaald?

Welke opleiding wil je volgen?

Contact

Deze opleiding is NVAO gekeurd. In Nederland beoordeelt de NVAO de interne kwaliteitszorg van universiteiten en hogescholen en de kwaliteit van hun opleidingen. Zie hier.