ECTS punten
180
Opleidingstype
Bacheloropleiding
Studieduur
3 jaar
Voertaal
Engels
Titel
Bachelor of Science

Bij de prestaties van om het even welk bedrijfsproces speelt een hele reeks factoren een rol. Belangrijk is natuurlijk de gebruikte techniek, of het nu gaat om machines, transportmiddelen, operatiekamers of computers. Ook de manier waarop mensen worden beoordeeld en met elkaar omgaan is van invloed. En de stijl van plannen en besturen: hoe worden capaciteit en middelen ingezet? Pas als je al deze aspecten kunt beoordelen, weet je waar je het beste aan kunt sleutelen om de prestatie te verbeteren.

Veelzijdigheid troef

Als je gevoel en belangstelling hebt voor techniek, is onze 3-jarige bacheloropleiding Industrial Engineering iets voor jou. Je leert hoe je een bedrijfsproces vanuit het perspectief van mens, techniek en organisatie moet doorgronden. Je ontwikkelt een goede theoretische basis en doet kostbare ervaring op doordat je je kennis in de praktijk gaat omzetten.

Bezoek ons

Wil je op de hoogte blijven van belangrijke informatie over studeren op de TU/e en aankomende voorlichtingsactiviteiten? Maak dan een account aan in MyStart@TU/e!

Major Industrial Engineering

We richten ons binnen de opleiding Industrial Engineering met name op onderzoek naar de prestatieverbetering van de bedrijfsprocessen. Dat kan bijvoorbeeld via herontwerp van de (technische) bedrijfsvoering of door een nieuwe inrichting van gedeelten van een organisatie. Prestatiecriteria hierbij zijn economische resultaten, tijd en kwaliteit, maar ook het gewenste innovatievermogen.

Bij het onderzoek gebruik je vooral wiskundige en statistische modellen. Door samenwerkingsverbanden die de opleiding Industrial Engineering met verschillende bedrijven heeft, kom je bovendien in contact met de praktijk.

Onze opleiding kreeg de hoogste score van alle vergelijkbare studies in zowel de Elsevier-ranglijst van 2016 en de Keuzegids Universiteiten 2016.

 • 4,2

  Studenttevredenheid op een schaal van 1 tot 5

 • 229

  Aantal eerstejaars

 • 18-24

  Contacttijd eerstejaars

 • 68%

  Doorstroom naar het tweede jaar

 • 56%

  Diploma binnen 4 jaar

 • 96%

  Doorstuderen

Toelating en inschrijving

Welk opleidingstype wil je volgen?

In welk land heb je je diploma gehaald?

Welke opleiding wil je volgen?

Studievereniging Industria

De studievereniging stelt zich ten doel de belangen van de studenten van Industrial Engineering te behartigen. Enerzijds probeert zij om de studenten hun vakgebied van een andere kant te laten bekijken. Zij bereikt dit door middel van onder andere excursies, lezingen en symposia en het organiseren van een studiereis. Anderzijds organiseert de vereniging ook sporttoernooien, feesten, een wekelijkse Borrel, weekendjes en andere vormen van vrijetijdsbesteding om de band tussen de leden onderling te stimuleren.

Contact

Het onafhankelijke oordeel van de NVAO versterkt hogeronderwijsinstellingen in hun kwaliteitscultuur. Op basis van de oordelen van de NVAO worden opleidingen in het hoger onderwijs erkend en krijgen studenten een waardig diploma. In Nederland beoordeelt de NVAO de interne kwaliteitszorg van universiteiten en hogescholen en de kwaliteit van hun opleidingen.