Innovation Day

De Innovation Day (I-Day) is de afsluitende dag van de Innovation Challenge. Op deze dag komen alle deelnemers bij elkaar in Eindhoven om aan elkaar en aan een jury hun ideeën te presenteren. De I-Day zal plaats vinden in maart 2019.

De I-Day begint met een grote presentatiemarkt. Ieder groepje deelnemers heeft een poster gemaakt waarmee zij hun uitwerkingen kunnen presenteren. Het is toegestaan om extra materialen mee te nemen om op te vallen, zoals een manquette of een laptop ter ondersteuning. Ook jullie ouders en docenten zijn van harte welkom om te komen kijken!

De jury, maar ook publiek dat de postermarkt passeert, zal alle deelnemers beoordelen. Nadat ze alle ideeen hebben gezien, gaat de jury in beraad en wijst de groepjes aan die `s middags in de grote finale gaan uitmaken wie de winnaar wordt.

Uiteindelijk worden er twee beste ontwerpen gekozen: de Juryprijs en de Publieksprijs. De Juryprijs gaat er vandoor met een reischeque van €500,-. Uiteraard gaat de winnaar van de Publieksprijs niet met lege handen naar huis!