Meesterproef

Voor 6-vwo-leerlingen van een Technasium is het mogelijk om hun Meesterproef op de TU/e te maken. Hieronder meer informatie hierover.

Zullen we dat de computer maar laten beslissen? Of toch niet?

Veel beslissingen laten we al aan de computer over, andere beslissingen zijn mensenwerk. Zo is het mensenwerk om te beslissen welke medische behandeling voor een patiënt de beste is, maar computerwerk om bij te houden of er door een combinatie van medicijnen van een patiënt geen bijwerkingen ontstaan.

Mensen zijn heel erg goed in allerlei zaken, maar computers worden ook steeds slimmer. Zo kunnen computers tegenwoordig al beter schaken dan de beste schaakgrootmeesters en won een computer een tijdje geleden bij de Amerikaans tv-quiz “Jeopardy”.

De vraag is: wat voor soort beslissingen kunnen we aan een computer overlaten en wat voor soort beslissingen moeten we mensen laten nemen? En: hoe kunnen we computers laten leren van wat menselijke experts goed kunnen en andersom?

Waarom is dit onderzoek nuttig?
Of een computer een quiz kan winnen is op zich niet zo heel belangrijk, maar er zijn ook gebieden waarbij het nemen van een juiste beslissing van groot belang is. Denk bijvoorbeeld aan de diagnose van ziektes, aan het inschatten of een veroordeelde weer veilig de maatschappij in kan, of aan het inschatten welke bedrijven of landen hun schulden zullen terugbetalen.

Wat ga jij onderzoeken?
In deze meesterproef onderzoek je op een door jou gekozen onderwerp of het mogelijk is om computers voorspellingen te laten doen op een bepaald gebied die net zo goed of beter zijn dan die van experts op dat gebied. Je kunt dan bijvoorbeeld denken aan het voorspellen van:

  • De diagnose van ziektes
  • Het weer van morgen
  • De verkoopwaarde van kunst
  • Hoe aantrekkelijk iemand wordt gevonden

Hoe pak je dit onderzoek aan?
Het nadenken over de aanpak van het onderzoek maakt deel uit van de meesterproef . Dit is ook afhankelijk van het onderwerp dat je kiest. Het gaat in ieder geval steeds om het maken van een vergelijking van de inschattingen van (1) gewone mensen met (2) experts op het gebied en (3) een modelmatige aanpak.
Kijk je bijvoorbeeld naar de inschattingen van de verkoopwaarde van kunst dan zou je voor de volgende werkwijze kunnen kiezen:

  • Je kiest een aantal schilderijen uit;
  • Je laat deze schilderijen beoordelen door verschillende groepen mensen;
  • Je maakt een model dat een inschatting geeft hoe mooi het schilderij wordt gevonden;
  • Je vergelijkt de beoordelingen en de inschatting door het model.

Voor de meesterproef kun je zelf het onderwerp kiezen dat jou het meeste aanspreekt. De onderwerpen van de profielwerkstukken kunnen ook voor de Meesterproef gebruikt worden.

Heb je vragen of wil jij jouw Meesterproef op de TU/e maken? Neem dan contact op met de coördinator vwo-aansluiting: de heer ir. Wil Kuijpers. Tel.: (040) 247 4650, E-mail: w.l.m.kuijpers@tue.nl.