Bachelor Bouwkunde

Dit is Bouwkunde

Kijk eens om je heen, naar het huis en de wijk waarin je woont of naar de school waarop je zit. Je omgeving is voor een groot deel door Bouwkunde bepaald. Bouwkunde gaat over de vraag hoe onze leefomgeving in elkaar steekt, en ook steeds verandert en over hoe we gebouwen, woonwijken of steden kunnen aanpassen aan nieuwe wensen en inzichten van gebruikers. Allerlei invalshoeken zijn hierbij van belang, Bouwkunde is dan ook een breed en uitdagend vakgebied.

Opleiding

Tijdens de Bacheloropleiding Bouwkunde ontwikkel je de brede basis van een Bouwkundig Ingenieur. Je krijgt allerlei vakken over architectuur, constructieleer, bouwfysica, bouwtechniek, stedenbouw en management en tijdens de ontwerpprojecten ontdek je hoe verschillende disciplines met elkaar samenhangen. Ook ga je ontdekken welke discipline het beste bij jou past en waarin je je verder wilt ontwikkelen vanaf het tweede jaar. In het derde jaar leer je om de verschillende specialismes bij elkaar te brengen, o.a. door in teamverband aan multidisciplinaire ontwerpopdrachten te werken.

De Bacheloropleiding Bouwkunde is een veelzijdige opleiding: een mix tussen theorie en praktijk, tussen denken en doen. De brede insteek geeft je de mogelijkheid om je goed te oriënteren binnen alle disciplines van Bouwkunde om je vervolgens te specialiseren in jouw favoriete richting.

Beroepsperspectief

De Bacheloropleiding biedt jou een stevige basis als Bouwkundig Ingenieur. Veel van onze afgestudeerden kiezen voor de aansluitende Masteropleiding Architecture, Building and Planning (ABP) of Construction Management and Engineering (CME). Met een master ABP of CME op zak kun je bijvoorbeeld. architect, bouwfysisch consultant, constructief ontwerper, projectmanager of vastgoedmanager worden.