Opleiding tot Klinisch Informaticus

De  ontwerpersopleiding Klinische Informatica wordt alleen in het Nederlands aangeboden en richt zich ook alleen op zorginstellingen in Nederland.

Kader

Gedurende de ontwerpersopleiding Klinische Informatica is aandacht voor de volgende drie hoofdblokken:

 • Ontwerpvaardigheden: van een klant wens, via specificatie, het afwegen van alternatieven komen tot een ontwerp van een informatiesysteem dat aan de oorspronkelijke klantwensen voldoet.
 • Professionele vorming: leren werken in de (complexe) klinische omgeving
 • Kennis: het opdoen van relevante kennis voor het domein van de klinisch informaticus

Gedurende de opleiding is de Klinisch Informaticus in opleiding full time met de opleiding bezig, waarbij een flink deel van de tijd besteed wordt aan projecten in de instelling. Deze projecten dragen direct bij aan de instelling én aan de leerdoelen van Klinisch Informaticus i.o.

Zie deze pagina voor verdere informatie over het beroep en het in- en uitstroomprofiel.

Locatie

Vanaf het begin van de opleiding werken de klinisch informatici i.o. in een zorginstelling. Dit is essentieel omdat klinisch informatici intensief moeten samenwerken met veel zorgprofessionals met verschillende achtergronden. Gemiddeld is dit 4 dagen per week.

Het onderwijsdeel wordt verzorgd door de School of Medical Physics and Engineering in Eindhoven (SMPE/e) op een vaste dag in de week in Eindhoven. Er wordt veel gewerkt aan de hand van opdrachten. Door het samen uitwerken van opdrachten en door het bespreken van elkaars projecten in de opleidingsziekenhuizen krijgen de trainees een uitstekend overzicht van de problemen op het terrein van de klinische informatica en leren ze die op te lossen. Gemiddeld is dit 1 dag per week.

Het cursorisch deel van de opleiding

Het cursorisch onderwijs omvat zo'n 800 uur studielast. Kernonderdelen van het onderwijs:

 • Ontwerpen
 • Informatie, informatiesystemen
 • Zorg, zorgprocessen
 • Zorgorganisatie

Docenten komen van de TU Eindhoven en het veld. Veel delen van het curriculum worden afgerond middels opdrachten in de praktijk, waarbij de resultaten van deze opdrachten ook toegevoegde waarde voor de instelling hebben.

Kleinere projecten

Om de omgeving in de instelling en de het veld van de klinische informatica goed te leren kennen doen de trainees voordat ze beginnen aan hun grote ontwerpproject een aantal kleinere projecten.

Het ontwerpproject

Een ontwerpproject is onderdeel van de opleiding. De belangrijkste eigenschappen van dit ontwerpproject zijn:

 • Een duidelijke klantenvraag. Deze is opgesteld door de klant/opdrachtgever en wordt verder uitgewerkt door de trainee;
 • Een heldere specificatie. Deze wordt opgesteld door de trainee in samenspraak met de klant/opdrachtgever;
 • Een goede afweging van alternatieven, gebruikmakend van bijvoorbeeld wetenschappelijke kennis en benchmarking;
 • Een uitgewerkte architectuur van de gekozen oplossing, eventueel met business plan;
 • Afhankelijk van de omvang van het voorgaande een implementatie of een implementatieplan.

Het ontwerpproject heeft een omvang van ongeveer één jaar werk.

Extern project

Een project van ongeveer drie maanden buiten het opleidingsinstelling is onderdeel van de opleiding. Tijdens deze periode werkt de trainee in een andere omgeving aan een nieuw project. De trainee kan daarbij alle kennis en vaardigheden opgedaan tijdens de opleiding gebruiken om een opdracht in een nieuwe omgeving en binnen een beperkte tijd tot een goed einde te brengen. De trainee krijgt daarbij een goed idee van “waar hij staat”. Dit project kan plaats vinden in een (internationale) zorginstelling maar ook een plaatsing in bijvoorbeeld de industrie behoort tot de mogelijkheden.