Cursorisch deel

Ontwerpen

 • Ontwerpen van Informatie Systemen in de Zorg
 • Design study
 • Enterprise Architecture
 • Architectuurpraktijk in de zorg
 • System Thinking
 • Implementaties en verandermanagement
 • Interoperabiliteit/Health Business Networks
 • Overzicht ontwerpen

Gezondheid en zorg

 • Intro Geneeskundig proces (ziekenhuis)
 • Intro Zorg in de Woonsituatie (VV&T / huisartsen zorg)
 • Intro Behandelproces (GGZ en/of GZ)
 • Logistiek management en procesmodelleren
 • Logistiek en inhoud van zorgpaden, verpleegplannen en protocollen
 • Systemen voor hergebruik van medische gegevens
 • Zorg op afstand

Zorgstelsel

 • Organisatie technologiefunctie CIO 3.0
 • Alignment business en ICT / informatie- en ICT-strategieën instellingen, innovatiemngt
 • Organisatie van de technologiefunctie
 • Nationaal beleid op gebied van informatievoorziening
 • Management en Organisatie in de Gezondheidszorg financieel mngt; intern en extern management
 • Wet- en regelgeving
 • Business cases, batenprogramma

Informatietechnologie

 • Referentiemodellen en standaarden in de zorg
 • Informatiefuncties binnen zorginstellingen en onderlinge communicatie
 • Informatie-uitwisseling tussen systemen (binnen en buiten instellingen), netwerkzorg
 • Datamining/big data/AI
 • Introductie medische technologie
 • Datagovernance
 • Health Data Discovery week

Professionele ontwikkeling

 • Zelfreflectie en communicatie
 • Leiden van projecten
 • Scientific Integrity voor Ontwerpers
 • Literatuur zoeken, basis methodologie
 • Kunst van het presenteren
 • Interviewtechnieken
 • Onderhandelen en beïnvloeden/krachtenveldanalyse
 • Intern Adviseren
 • Gestructureerd schrijven
 • QMiddagen

Detail informatie

Wil je meer detailinformatie van de cursussen zien volg dan deze link en zoek op 3PDCI bij Course Module/name